Przedmiotowe
Ostatnio dodane
Odsłon : 53820
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Podkarpackie Majątek

Majątek jednostki

Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 108 000,56 PLN. Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych 56 000,99 PLN w tym: programy komputerowe i licencje na programy komputerowe 45 000,05 PLN.
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych ....................PLN, w tym: - programy komputerowe i licencje na programy komputerowe ..................PLN,  licencje na filmy edukacyjne i film reklamowy ................PLN. Wartość netto środków trwałych .............PLN
w tym: grunty ..............PLN, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów ............PLN.

 
 alt budynki 404.297,79 PLN
 alt obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.692.965,45 PLN
 alt maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 18.268,69 PLN
 alt specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 62.894,45 PLN
 alt urządzenia techniczne 95.060,36 PLN
 alt środki transportu 118.302,67 PLN
 alt pozostałe środki trwałe 4.563,82 PLN 
 alt eksponaty muzealne 10.141,50 PLN
 

Poprawiony (piątek, 17 września 2010 11:48)

 
Powiaty