Przedmiotowe
Ostatnio dodane
Odsłon : 53821
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Podkarpackie Działalność

Działalność

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku działając na obszarze Polski południowo-wschodniej od 1958 roku gromadzi, przechowuje, konserwuje i opracowuje naukowo dobra kultury w zakresie kultury ludowej – wiejskiej i miejskiej, przemysłu, sztuki i rzemiosła artystycznego oraz archeologii Karpat. Zgromadzone obiekty tradycyjnego budownictwa udostępnia na ekspozycji muzealnej na wolnym powietrzu, prowadzi ponadto badania naukowe, działalność oświatową i wydawniczą oraz upowszechnia wiedzę o kulturze i sztuce Podkarpacia. Jest największym polskim skansenem i jednym z piękniejszych w Europie.


Odtwarzając typowe układy zabudowy wsi i zagospodarowania zagród, na terenie Parku Etnograficznego, na obszarze 38 ha, zgromadzono około 180 obiektów budownictwa drewnianego od XVII do XX wieku, a w magazynach i na ekspozycjach ponad 30 000 eksponatów z zakresu kultury ludowej, mieszczańskiej, sakralnej i dworskiej. W sektorach odpowiadających przedwojennym grupom etnograficznym (Bojków, Łemków, Dolinian, Pogórzan), obok budynków mieszkalnych, mieszkalno-gospodarczych i gospo­darczych, znalazły tutaj swoje miejsce również obiekty sakralne (kościół, cerkwie, kapliczki), obiekty użyteczności publicznej (szkoła, karczmy, remiza), obiekty przemysłowe (kuźnie, wiatraki, młyn wodny, tartak, urządzenia naftowe), a także zabudowania dworskie i plebańskie. 

Prezentację kulturowego pogranicza wschodniej części polskich Karpat uzupełnia „Galicyjski Rynek” – rekonstrukcja centrum małego galicyjskiego miasta, gdzie wokół czworobocznego placu posadowiono 28 obiektów, dających zwiedzającym pełny obraz życia, pracy i wypoczynku ówczesnych mieszczan wieloetnicznej społeczności tej części Polski. 

Tworząc w Parku Etnograficznym obraz utraconego już pejzażu wiejskiego i małomiasteczkowego nie można było pominąć wyznawców judaizmu. Kultura żydowska prezentowana jest w ekspozycjach mieszkalnych dwóch domów żydowskich na Galicyjskim Rynku. Wspaniałym dopełnieniem żydowskiej obecności w małomiasteczkowym krajobrazie jest synagoga z Połańca, w której docelowo znajdzie miejsce cała muzealna kolekcja żydowskiego rzemiosła artystycznego.

Ważne miejsce w krajobrazie sanockiego skansenu zajmuje dwór ze Święcan. Malowniczo posadowiony, otoczony starym dębowym lasem obiekt, składający się z 11 pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 400 m², pozwala „przenieść” się zwiedzającym w czasy, gdy dwory i dworki szlacheckie Podkarpacia tętniły życiem.

 

Park Etnograficzny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku to prawdziwie magiczne miejsce. To piękna, niepowtarzalna i zróżnicowana drewniana architektura, kryjąca w każdym słoju wszechobecnego tutaj wiekowego drewna niezwykłą historię karpackiego pogranicza.

 
Powiaty